Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu calatorul - Tramp Travel agentie organizatoare

Anexa 1 la contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. ….......... din data de ….......................

Calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna ….......................... domiciliat/domiciliata in localitatea…...................., Str.......................,
Nr.................., judet / sector …...................................posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ….........nr.....................,
CNP...................................., e-mail …..........................., telefon.............................declara ca Agentia de turism organizatoare, respectiv societatea
SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL, cu sediul Sibiu, Bd Victoriei 29, parter, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr
J32/300/2016, CUI RO35715636, tel 0269 206 630 / 0727 731 777 / 0756 064 616, email office@tramptravel.ro, website www.tramptravel.ro, titular al
licentei de turism nr. 742/23.01.2019 , pentru agentia de turism TRAMP TRAVEL , avand polita de asigurare seria nr BN 000002001 emisa de
compania CITY INSURANCE, valabila din 09.12.2020 pana la 08.12.2021, i-a facut, inainte de incheierea contractului de comercializare a pachetelor de
servicii de calatorie, informarea de mai jos si i-a transmis toate celelalte date necesare pentru incheierea contractului in deplina cunostinta de cauza,
dupa cum urmeaza:
Atunci când combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, veti
beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. Agenția de turism organizatoare va fi pe deplin responsabila pentru executarea
corespunzatoare a pachetului in ansamblu. In plus, conform legislatiei, societatea detine protectie pentru a va rambursa sumele încasate de aceasta de
la dvs si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventă.
Drepturi principale in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018
- calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
- exista intotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract.
- calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta (Telefoane urgenta 0727 731 777, 0756 064 616, 0724 216 546) sau detaliile unui
punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
- calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare
- pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod
expres in contract, si in orice caz nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai
mare de 8% din pretul pachetului, calatorul poate inceta contractul. In cazul in care agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul de a creste
pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.
- calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de
exemplu in cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul in plus, calatorii au posibilitatea de a
inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvate si justificabile.
- in cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui
oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot inceta contractul fara plata unei
penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea
pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema, calatorii au de asemenea dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor
despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de calatorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzator.
- agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.
- in cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa, platile vor fi rambursate de catre agentia de turism organizatoare. Calatorul este
asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei agentiei Tramp Travel, pentru pachetele de
servicii de calatorie in care Tramp Travel are calitatea de Organizator, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE SA, cu sediul în București str .
Emanoil Porumbaru nr 93-95, parter, et 1,2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, tel. 021 231 00 54 /79/90 , fax 021 231 04 42 (Polita de Asigurare seria BN nr.
000002001 emisa de compania CITY INSURANCE, valabila din 09.12.2020 pana la 08.12.2021, afisata pe pagina web a agenției de turism
www.tramptravel.ro). In cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus
in pachet, repatrierea calatorilor este garantata de catre agentia organizatoare.Calatorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea
competenta – Ministerul Turismului - Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, email: registratura@mturism.ro, in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentiei de turism organizatoare.
In sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se intelege agentia de turism organizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau
agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu
este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018. In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de
turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila pe site-ul web:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233.
Deasemenea, calatorul a primit de la Agentia de turism organizatoare si urmatoarele informatii:
a) Principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie:
- destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de
nopti incluse, mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere. In cazul in care nu
este inca stabilita ora exacta, agentia de turism organizatoare informeaza calatorul cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere.Informarea
de calatorie ce cuprinde ora de plecare, locul de imbarcare,numarul persoanei de contact se vor transmite de catre agentia organizatoare inainte cu 48
h de plecare. La momentul semnarii contractului orarul de zbor poate sa nu fie stabilit, aceste informatii urmand a fi comunicate ulterior primirii de la
furnizorii de servicii (linia aeriana).
- locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie
- serviciile de masa oferite
- vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului
- daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate calatorului ca parte a unui grup si, in acest caz, in
masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului
- daca posibilitatea calatorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate
serviciile,respective
- situatia in care calatoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea calatorului, informatii precise
privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile calatorului
- numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 13 alin. (5) lit. e) din OG nr.
2/2018 inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea contractului, daca nu se intruneste acest numar;
Toate aceste detalii se pot regasi in detaliile pachetului comercializat, in contract, in programul detaliat sau orice alta anexa aferenta produsului
comercializat.
b) Pretul total al pachetului de servicii de calatorie este de …....................... EUR.
c) Conditii si modalitatile de plata.
Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul
contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat.
Calatorul are obligatia sa achite 30% din pretul total al pachetului de servicii la incheierea prezentului contract, iar restul sumei trebuie achitata pana
cel tarziu cu 30 de zile inainte de plecarea in calatoria turistica/inceperea programului turistic. Daca prezentul contract este incheiat cu mai putin de
30 de zile, pretul total va fi achitat integral la data semnarii contractului. Acestea sunt conditiile standard insa vor fi inlocuite de cele comunicate mai
sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive.
Nerespectarea de catre calator a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul fara notificare
in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
d) Informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii
referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie.
Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu
minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele
legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi,respectă obligaţia de
a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu,valabilitatea
documentelor de calatorie; în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte
documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), agentia este exonerata de orice raspundere in cazul in imposibilitatii calatoriei. Pentru
calatoria in afara tarilor din UE, de exemplu Turcia, Emiratele Arabe, Egipt, Tunisia etc pasapoartele trebuie sa fie valabile minim 6 luni de la iesirea din
tara respectiva si in anumite tari nu se mai accepta pasapoarte temporare ( ex Emiratele Arabe) . Este obligatia calatorului sa se asigure ca
documentele de calatorie sunt valabile in tara in care calatoreste.
Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
e) Informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de
incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de agentia de turism organizatoare.
f) Informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de
asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.
Semnatura calator,
Nume si prenume …...................................................................................
Data, …......................................................................................

Anexa la contractul cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice nr. …....................din data de..............................

DECLARATIE PRIVIND CONSIMTAMANTUL ACORDAT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP DE MARKETING
Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date în scopul furnizarii serviciilor de
transport,cazare, asigurari solicitate.
Calatorul …................................, isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea de catre Agentia de turism organizatoare, si de catre partenerii
acesteia, a datelor sale cu caracter personal furnizate prin intermediul sau in legatura cu executarea obiectului contractului, respectiv nume si prenume,
data de nastere, CNP, serie buletin, copii dupa buletine, pasapoarte sau certificate de nastere, sau orice alte documente care contin date personale,
adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de corespondenta, in scop de marketing.
Calatorul declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însotesc,
dupa caz.
SC Tramp Travel International Srl informeaza calatorul cu privire la faptul ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal, se realizeaza in acelasi mod,
in care sunt prelucrate de catre Agentia de turism organizatoare, protectia datelor cu caracter personal fiind aplicabile si partenerilor firmei Tramp Travel
International SRL furnizand calatorului aceleasi informatii. Sursa din care provin datele cu caracter personal este contractul cadru incheiat cu Agentia,
sau informatiile furnizate Agentiei in legatura cu executarea contractului.
Astfel, in anumite situatii, datele cu caracter personal ale calatorului vor fi utilizate cu scopul transmiterii unor mesaje de marketing, remarketing,oferte,
stiri, informari, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente, sau cu scopul realizarii unor sondaje de opinie.
Calatorul isi poate retrage oricand consimtamantul acordat sau poate solicita modificarea datelor personale, prin adresarea unei cereri de stergere a
datelor personale din baza de date a Agentiei de turism organizatoare, la adresa de mail marketing@tramptravel.ro. Calatorul are dreptul de acces si de
informare privind datele sale personale
Prelucrarea datelor personale de catre Agentia de Turism se va face doar prin personalul propriu si accesul este limitat la acele persoane
careîndeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute în prezentul contract. Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru
operioada de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situatia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unordispozitii
legale. Agentia de turism se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a împiedica orice persoana
neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal.
Executarea contractului cadru nu este conditionata in niciun fel de semnarea prezentei declaratii de consimtamant, valabilitatea contractului nefiind
afectata in situatia in care calatorul nu isi exprima consimtamantul, doar in cazul in care pentru efectuarea rezervarii nu sunt necesare date cu caracter
personal.
□ Imi exprim consimtamantul
□ Nu imi exprim consimtamantul
Semnatura calator,
Nume si prenume …..................................................
Data …..................................................................

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. …................................./ din data de …..............................
I. Partile contractante
Societatea SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Sibiu, Bd Victoriei 29, parter / inregistrata in Registrul Comertului sub nr J
32/300/2016, CUI RO35715636, cont bancar RO28 BTRL EURC RT03 3952 5801 (EUR) deschis la BANCA TRANSILVANIA, Cont: RO78 BTRL
RONC RT03 3952 5801 (RON) deschis la BANCA TRANSILVANIA, Cont: RO30TREZ5765069XXX020311 (RON) deschis la Trezoreria Sibiu, tel.
0269 206 630 / 0756 064 616 / 0727 731 777, email office@tramptravel.ro, marketing @tramptravel.ro, titular al licentei de turism nr. 742/23.01.2019,
pentru agentia de turism TRAMP TRAVEL, avand polita de Asigurare seria nr BN 000002001 emisa de compania CITY INSURANCE, valabila din
09.12.2020 pana la 08.12.2021 , reprezentata prin Dimitriou Luiza Stefania – Administrator, in calitate de AGENTIE DE TURISM ORGANIZATOARE.
si
Calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna ….......................... domiciliat/domiciliata in localitatea…...................., Str.......................,
Nr.................., judet / sector …...................................posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ….........nr.....................,
CNP...................................., e-mail …..........................., telefon............................., denumit in continuare Calator, au convenit la incheierea prezentului
contract.
II. Obiectul contractului
2.1. Il constituie vanzarea de catre SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL cu sediul in Sibiu, Bd Victoriei 29, parter, jud. Sibiu, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr J32/300/2016, CUI RO35715636, tel 0269 206 630 / 0727 731 777 / 0756 064 616, email office@tramptravel.ro, website
www.tramptravel.ro, titular al licentei de turism nr. 742/23.01.2019 , pentru agentia de turism TRAMP TRAVEL, avand polita de asigurare seria nr BN
000002001 emisa de compania CITY INSURANCE, valabila din 09.12.2020 pana la 08.12.2021, reprezentata prin administrator Dimitriou LuizaStefania , in calitate de AGENTIE DE TURISM ORGANIZATOARE, a pachetului de servicii de calatorie compus din mai multe servicii turistice inscrise
in anexa prezentului contract (bon de comanda) si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
III. Pretul si modalitatile de plata
3.1 Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descrise mai sus este de …......................... EUR.
3.2 Pretul mentionat se compune din costul serviciilor turistice efective si include si comisionul agentiei organizatoare, taxa de serviciu in valoare de 25
euro de pers, tarifele, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi,
spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a
anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de
traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva; enumerarea este doar
exemplificativa.
3.4 Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta a BNR+2% din ziua
platii.
3.5 Modalitati de plata. Plata se poate face in EUR sau in RON, cash ,sau card.
Pachetele se pot achita astfel:
- prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura, link de plata securizat – MobilPay.
Plata serviciilor turistice interne se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor
de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de
desfasurare pe teritoriul Romaniei.
IV. Termene de plata
4.1 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul
contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat.
4.2 Conditiile standard sunt: la inscriere se achita un avans de 30% din pretul pachetului, urmand ca plata finala sa se faca cu pana la 30 de zile inainte
de plecare. Insa acestea vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 4.1 de mai sus, intotdeauna aplicandu-se
conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta, rezumat sau anexele contractului.
4.3 Nerespectarea de catre calator a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism sa rezilieze contractul fara notificare in prealabil si sa solicite
despagubiri pentru daunele suferite.
4.4 In cazul in care turistul a achitat un avans si nu se prezinta in termenul specificat in anexa contract/alt inscris, pentru a achita restul de plata,
rezervarea se considera anulata de drept, iar agentia de turism organizatoar are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului catre
furnizorii de servicii, cu retinerea penalizarilor prevazute in anexa.
V. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism organizatoare
5.1 Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.In situatia
in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie, care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de servicii de calatorie,
agentia de turism va oferi calatorului alternative de reprogramare a calatoriei sau returnarea sumei achitate de turist sub forma de voucher care poate fi
folosit de calator pentru rezervarea unui pachet de servicii pe aceeasi destinatie rezervata initial , cu o valabilitate de 18 luni de la emiterea acestuia.
Va rugam sa tineti cont ca exista posibilitatea ca de la momentul rezervarii Dvs pana in momentul plecarii, autoritatile din tara de destinatiee sa modifice
conditiile de calatorie pentru destiantia Dvs. ( solicitare test RT – PCR Covid 19, declaratie, obligativitate vaccin Covid-19, etc) ! Agentia de turism
organizatoare NU este esponsabila in cazul in care calatorului I se refuza accesul in tara de destinatie de catre Politia de Frontiera din cauza
neindeplinirii formalitatilor solicitate de autoritatile locale din tara de destinatie.
5.2 Agentia de turism organizatoare se obliga sa informeze calatorul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia
aplicabila.
5.3 Agentia de turism organizatoareisi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari
sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica
calatorii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau
categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.
5.4 Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. In
situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
5.5 Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate decircumstante inevitabile si
extraordinare. Agentia de turism este raspunzatoare pentru orice erori ce îi apartin, facute in sistemele de rezervari proprii sau ale
partenerilor/furnizorilor de servicii.
6.6 Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului
privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu
privire la modificare.
5.7 In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre
principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale calatorului, pe care
in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa calatorul, in scris, cu privire la modificarile propuse
si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa
inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare va comunica calatorului si pachetul de
substitutie oferit si pretul acestuia. Daca modificarea intervine dupa inceperea calatoriei, informarea se va face in cel mai scurt timp de la momentul
cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare.
Calatorul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism organizatoare despre decizia sa. In cazul
lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca, calatorul a acceptat modificarile propuse si nu mai poate incetacontractul sau
solicita vreo despagubire.
5.8 În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian,fără a
cere acordul agenţiei de turism organizatoare, care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia de turism
organizatoare nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Datorita unor situatii
neprevazute agentia organizatoare are dreptul de a modifica compania aeriana, orarul de zbor, sau traseul acestuia, contractate initial si de a informa
turistul despre aceste modificari. Încazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea
fiind destinate transportului.
Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje,
intârzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea
grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii si a altor imprejurari care revin exclusiv in
sarcina transportatorului.
5.9 In cazul in care calatorul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari.
5.10 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de
reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse
calatorului de aceste intarzieri.
5.11 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt
imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea agentiei
organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
5.12 Agentia de turism organizatoare are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris
cu calatorul urmatoarele tipuri de informari:
- de confirmare/modificare hotel, doar daca pachetul contractat nu este cu confirmare imediata
- de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial
- de plecare: orarele, locurile escalelor si legaturile, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc.
Informarile de plecare se transmit automat din sistem cu 3 zile inainte de inceperea pachetului turistic.
In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail), SMS, Whatsup,
telefonic, sau verbal.
VI. Drepturile si obligatiile calatorului
6.1 Calatorul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire
la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului contract calatorul declara ca a primit aceste informatii in
perioada precontractuala.
Prin prezentul contract, calatorul a luat la cunostinta faptul ca exista posibilitatea ca de la momentul rezervarii pachetului de servicii turistice pana in
momentul plecarii, sa se modifice conditiile de calatorie pentru destiantia aleasa. (solicitare test PCR-negativ, vaccin, declaratie, etc). Agentia de turism
organizatoare nu-si asuma responsabilitatea pentru astfel de modificari, anularea serviciilor turistice atragand de la sine, penalizari conform anexacontract.
6.2 Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate, website etc. Agentia de turism
organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea "Pretul nu include", acestea fiind optionale si prestate de
catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori.
6.3 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat
asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
6.4 Calatorul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc. Pretul, modalitatile de incheiere
si particularitatile sunt diferite in functie de societatea de asigurare.
6.5 Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in
contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nici o cerinta speciala a calatorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.
In cazul in care calatorul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte agentia de turism organizatoare inainte de achizitionarea pachetului,
iar agentia de turism organizatoare trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a calatorie sau vacanate, luand in considerare
nevoile acestuia.
6.6 In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii unei persoane
care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris Agentia de turism organizatoare cu cel putin 14 zile inainte de
inceperea executarii pachetului, daca agentia de turism organizatorare / furnizorii de servicii permit modificarea. Agentia de turism organizatoare
informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Persoana care transfera contractul privind pachetul de
servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor
costuri suplimentare generate de acest transfer.
In cazul in care Agentia de turism organizatoare nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa transfere contractul
aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a
solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire.
Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor
turistice, atat calatorul cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor
semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata
de posiblitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana.
6.7 Calatorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul
vamal,sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
6.8 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori,
situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri, etc.), acesta are obligatia de a indeplini
toate cerintele legale (procura, cazier etc – detalii disponibile pe www.politiadefrontiera.ro)
6.9 Calatorul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere, asigurari,orar de zbor, ore de transfer etc.) precum si alte documente
eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris,
verbal sau prin email). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor
cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile contractuale.
6.10 Calatorul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde
despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie de
clasificarea hotelului si de destinatie.
6.11 Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta
responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra
prestatiilor in cauza.
6.12 Agentia de turism organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail, telefon sau SMS, cu 3 zile inainte de plecare. Calatorul se obliga sa
anunte agentia de turism intermediară daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului contract, si anume e-mail
…......................... si telefon ….....................................
Acestea sunt singurele canale de comunicare cu calatorul si vor fi folosite de catre Agentia de turism organizatoare pentru transmiterea diferitelor
informatii ce tin de rezervarea efectuata.
VII. Modificarea pretului contractului
7.1 Pretul pachetului de servicii turistice este stabilit prin contract.
Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element
principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi
comunicata calatorului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu
penalizarile de anulare a pachetului.
Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar,
cererea nu este luata in considerare.
7.2 Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism organizatoare. Cresterile
de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte:
(i)pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie,
(ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in
executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi;
(iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism organizatoare va trimite calatorului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare
a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului.
VIII. Modificari, retrageri, anulari
8.1 Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care calatorul
inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate fi obligat sa plateasca Agentiei de turism organizatoare o penalitate
deincetare adecvata si justificabila.
8.2 Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau orice
altelement principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in
contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform
conditiilor aferente fiecarui program/produs.
8.3 Conditiile de anulare difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare,
in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului vandut. In cazul in care in anexa contract sunt prevazute alte conditii de penalizare decat
cele din prezentele conditii, intotdeauna se aplica penalizarile din anexa contract/factura fiscala, la care se adauga retinerea taxei de serviciu in valoare
de 25 euro/pers.
In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii care face obiectul anexa, contract/factura fiscala, el datoreaza agentiei organizatoare penalizari in
functie de momentul la care se face renuntarea precum si taxa de serviciu inclusa in pretul contractului in valoare de 25 euro/pers
Conditiile standard sunt:
a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care calatorul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programelor speciale
de tip Early Booking/ First Minute (Inscrieri Timpurii) , Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care
calatorul solicita renuntarea.
Conditiile strandard vor fi inlocuite de cele comunicate mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive pentru calator, respectiv cele mai
favorabile pentru agentia de turism organizatoare.
8.4 Agentia de turism organizatoare poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completaa
tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia de turism
organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
- 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- 7 sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
b) Agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire
la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.
8.5 Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, calatorul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz
el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
In cazul in care calatorul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii turistice
se va face de catre compania de asigurare, daca calatorul a incheiat o astfel de asigurare storno.
8.6 Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in contract, Agentia de turism organizatoare va
oferi, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau
de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum sa convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala,
disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de Agentia de turism organizatoare au drept consecinta un pachet de o
calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului,
stabilita de agentie.
Calatorul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret
acordata este inadecvata.
8.7 Agentia organizatoare va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
8.8 In cazul in care din motive independente de Agentia de turism organizatoare, calatorul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse in pachet,
Agentia de turism organizatoare va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.
8.9 In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie, care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de servicii
de calatorie, agentia de turism organizatoare va oferi turistului optiuni de reprogramare a sejurului fara alte taxe suplimentare sau returnarea
contravalorii sejurului / a sumei achitate de turist sub forma de voucher ce poate fi folosit pentru achizitionare de servicii turistice de la agentia
organizatoare pe o perioada de 18 luni de la emitere.Prin prezentul contract, calatorul a luat la cunostinta faptul ca exista posibilitatea ca de la
momentul rezervarii pachetului de servicii turistice pana in momentul plecarii, sa se modifice conditiile de calatorie pentru destiantia aleasa. (solicitare
test PCR-negativ, vaccin, declaratie, etc). Agentia de turism organizatoare nu-si asuma responsabilitatea pentru astfel de modificari, anularea serviciilor
turistice atragand de la sine, penalizari conform anexa-contract.
Prin prezentul contract, calatorul a luat la cunostinta faptul ca exista posibilitatea ca de la momentul rezervarii pachetului de servicii turistice pana in
momentul plecarii, sa se modifice conditiile de calatorie pentru destiantia aleasa. (solicitare test PCR-negativ, vaccin, declaratie, etc). Agentia de turism
organizatoare nu-si asuma responsabilitatea pentru astfel de modificari, anularea serviciilor turistice atragand de la sine, penalizari conform anexacontract.
IX. Reclamatii si litigii, asistenta calatorilor si raspunderea contractuala
9.1 In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si
explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat
reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai
turoperatorului).
9.2 Atat Agentia de turism organizatoare ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea
nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de
maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului raspunsul
punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai 
reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia
de turism organizatoare nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
9.3 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia de turism
organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: a) neconformitatea nu
poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie
afectate.
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere de pret.
Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest
lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
9.4 Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre calator
9.5 Calatorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:
a) este imputabila calatorului;
b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si
este imprevizibila sau inevitabila;
c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
9.06 Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand
aceasta este datorata calatorului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor turistice prestate necorespunzator si al caror beneficiar este
acesta.
9.7 In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila
a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.
38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
9.8 Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii
contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
9.9 Agentia de turism organizatoare acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin
(i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si
(ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand calatorul este cel care a
provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision
rezonabil pentru o astfel de asistenta.
9.10 Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice
neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, calatorul poate folosi urmatoarele date de contact:
Agentia de turism organizatoare TRAMP TRAVEL; telefon 0727 731 777, 0756 064 616, 0724 216 546, e-mail: office@tramptravel.ro
X. Clauze finale
10.1 Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. Acesta poate suferi modificari impuse de noua legislatie.
10.2 Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile,drepturile si
obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman(MAE) la adresa
www.mae.ro si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts. Agentia de turism organizatoare recomanda instalarea
aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu ajutorul careia turistii pot primitoate alertele de calatorie si oricare alta
informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc la https://www.mae.ro/app_cs . Agentia de turism organizatoare recomanda
si consultarea site-lui Politiei de Frontiera, dar este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
10.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform
procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
10.4. Calatorul declara ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate
cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie inclusiv în
cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul și luarea la cunostinta cu privire la condițiile generale de
comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Organizatorului.
10.5 Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace
electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în
conformitate cu oferta agenţiei de turism.Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract – Bon de
Comanda (programul turistic, detaliile serviciilor turisitice, pret, toate celelalte informatii) si sunt de acord cu ele.
10.6 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se
adreseze instanţelor de judecată competente.
Agentia de turism organizatoare,
SC TRAMP TRAVEL INTERNATIONAL SRL
Agent de turism ….............................
Semnatura si stampila ….............................

Calator,
Nume si prenume ….............................
Semnatura